02/11/2017, 09:39

Trắc nghiệm Vật lý 10 chương 7: Độ ẩm của không khí Trắc nghiệm Vật lý 10 có đáp án

Danh mục: Vật lý

Vật lý lớp 10: Độ ẩm của không khí Vật lý 10 chương 7: Độ ẩm của không khí là tài liệu hữu ích dành cho các bạn học sinh lớp 10 tham khảo để học tốt hơn môn Vật lý, tài liệu kèm theo đáp án giúp các bạn học sinh giải bài tập Vật lý 10 một cách hiệu quả hơn. Mời các bạn học sinh và thầy cô tham khảo. Trắc nghiệm Vật lý 10: Ôn tập cuối chương 6 Trắc nghiệm Vật lý 10 chương 7: Chất rắn kết tinh và chất rắn vô định hình Trắc nghiệm Vật lý 10 chương 7: Các hiện ...

Vật lý lớp 10: Độ ẩm của không khí

Vật lý 10 chương 7: Độ ẩm của không khí là tài liệu hữu ích dành cho các bạn học sinh lớp 10 tham khảo để học tốt hơn môn Vật lý, tài liệu kèm theo đáp án giúp các bạn học sinh một cách hiệu quả hơn. Mời các bạn học sinh và thầy cô tham khảo.

Trắc nghiệm Vật lý 10 chương 7: Độ ẩm của không khí

Câu 1: Ở nhiệt độ 30oC, độ ẩm tuyệt đối và độ ẩm cực đại của không khí lần lượt là 24,24 g/m3 và 30,3 g/m3. Độ ẩm tương đối của không khí khi đó là?

A. 80%.

B. 85%.

C. 90%.

D. 95%.

Câu 2: Ở nhiệt độ 20oC, khối lương riêng của hơi nước bão hòa là 17,3 g/m3. Biết độ ẩm tương đối cảu không khí là 90%. Độ ẩm tuyệt đối của không khí khi đó là?

A. 86,50 g/m3.

B. 52,02 g/m3.

C. 15,57 g/m3.

D. 17,55 g/m3.

Câu 3: Khối lượng riêng của hơi nước bão hòa ở 20oC và 30oC lần lượt là 17 g/m3 và 30 g/m3. Gọi a1, f1 là độ ẩm tuyệt đối, độ ẩm tương đối của không khí ở 20oC; a2, f2 là độ ẩm tuyệt đối, độ ẩm tương đối của không khí ở 30oC . Biết 3a1 = 2a2. Tỉ số f2/f1 bằng?

A. 20:17.

B. 17:20.

C. 30:17.

D. 17:30.

Câu 4: Ở 20oC, khối lượng riêng của hơi nước bão hòa là 17,3 g/m3, độ ẩm tương đối là 80%, độ ẩm tuyệt đối là a1. Ở 30oC, khối lượng riêng của hơi nước bão hòa là 30,3 g/m3, độ ẩm tương đối là 75%, độ ẩm tuyệt đối là a2. Hiệu (a1 – a2) bằng?

A. 11,265 g.

B. 8,885 g.

C. – 11,265 g.

D. – 8,885 g.

Câu 5: Không khí ẩm là không khí?

A. Có độ ẩm cực đại lớn.

B. Có độ ẩm tuyệt đói lớn.

C. Có độ ẩm tỉ đối lớn.

D. Áp suất riêng của hơi nước lớn.

Câu 6: Không khí trong một căn phòng có nhiệt độ 25oC và độ ẩm tỉ đối của không khí là 75%. Khối lượng riêng của hơi nước bão hòa ở 25oC là 23 g/m3. Cho biết không khí trong phòng có thể tích là 100 m3. Khối lượng hơi nước có trong căn phòng là?

A. 17,25 g.

B. 1,725 g.

C. 17,25 kg.

D. 1,725 kg

Câu 7: Ở 20oC, áp suất của hơi nước bão hòa là 17,5 mmHg. Không khí ẩm có độ ẩm tỉ đối là 80%, áp suất riêng phần của hơi nước có trong không khí ẩm này là?

A. 15 mmHg.

B. 14 mmHg.

C. 16 mmHg.

D. 17 mmHg.

Câu 8: Lúc đầu không khí trong phòng có nhiệt độ 20oC. Sau khi chạy máy điều hòa, nhiệt độ không khí trong căn phòng giảm xuống còn 12oC và thấy hơi nước bắt đầu tụ lại thành sương. Khối lượng riêng của hơi nước bão hòa ở 12oC là 10,76 g.m3; ở 20oC là 17,30 g/m3. Độ ẩm tỉ đối của không khí trong phòng ở 20oC là?

A. 62%.

B. 72%.

C. 65%.

D. 75%.

Câu 9: Một căn phòng có thể tích 40 m3. Lúc đầu không khí trong phòng có độ ẩm 40%. Người ta cho nước bay hơi để tăng độ ẩm trong phòng lên tới 60%. Coi nhiệt độ bằng 20oC và không đổi, khối lượng riêng của hơi nước bão hòa ở 20oC là 17,3 g/m3. Khối lượng nước đã bay hơi là?

A. 143,8 g.

B. 148,3 g.

C. 183,4 g.

D. 138,4 g.

Câu 10: Ban ngày, nhiệt độ không khí là 30oC, độ ẩm của không khí đo được là 76%. Vào ban đêm nhiệt độ của không khí bằng bao nhiêu thì sẽ có sương mù? Cho biết khối lượng riêng của hơi nước bão hòa theo nhiệt độ là?

toC 20 23 25 27 28 30
ρ(g/m3) 17,30 20,60 23,00 25,81 27,20 30,29

A. 25oC.

B. 20oC.

C. 23oC.

D. 28oC.

Hướng dẫn giải và đáp án trắc nghiệm Vật lý 10 chương 7

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Đáp án A C B D C D B A D A

Câu 1: A

Trắc nghiệm Vật lý 10 chương 7

Câu 4: D

a1 – a2 = f1A1 – f2A2 = 0,8.17,3 – 0,75.30,3 = - 8,885 g.

Câu 6: D

a = fA = 0,75.23 = 17,25 g/m3.

M = aV = 17,25.100 = 1725 g = 1,725 kg.

Câu 7: B

p = f.pbh = 0,8.17,5 = 14 mmHg.

Câu 8: A

Ở 12℃ hơi nước bắt đầu tụ thành sương nên hơi nước đạt trạng thái bão hòa

Trắc nghiệm Vật lý 10 chương 7

Câu 9: D

m = (a2 – a1)V = (f2 – f1)AV = (0,6 -0,4).17,3.40 = 138,4 g.

Câu 10: A

AX = a30 = A30.f = 30,29.0,75 ≈ 23 g/m3.

Vậy nhìn vảo bảng tương ứng với t = 25℃

Các bài nên tham khảo

Soạn bài Cầu Long Biên – chứng nhân lịch sử

Soạn bài cầu Long Biên – chứng nhân lịch sử I. Đọc – hiểu văn bản Câu 1. Bài văn có thể chia làm 3 đoạn. (1) Từ đầu đến « của thủ đô Hà Nội » : giới thiệu ...

Sự việc và nhân vật trong văn tự sự

Sự việc và nhân vật trong văn tự sự I. Đặc điểm của sự việc và nhân vật trong văn tự sự. 1. Sự việc trong văn tự sự a. - Sự việc khởi đầu là (1). - Sự việc phát ...

Soạn bài giao tiếp, văn bản và phương thức biểu đạt

Soạn bài giao tiếp, văn bản và phương thức biểu đạt I. Tìm hiểu chung về văn bản và phương thức biểu đạt. 1. Văn bản và mục đích giao tiếp a. Muốn biểu đạt tư ...

Soạn bài nhân hóa

Soạn bài nhân hóa I. Nhân cách hóa là gì? 1. Có 3 sự vật được miêu tả bằng những từ ngữ để gợi hoặc tả con người. (1) Ông trời mặc áo giáp đen ra trận. (2) Muôn ...

Tả một chú công nhân đang xây nhà

Đề bài: Tả một chú công nhân đang xây nhà. Hướng dẫn lập dàn ý I. Mở bài - Hàng ngày đến trường đi qua một công trường đang xây dựng. - Em gặp chú công nhân thợ ...

Phát biểu cảm nghĩ về bài Cầu Long Biên - chứng nhân lịch sử của Thuý Lan

Đề bài: Phát biểu cảm nghĩ về bài kí Cầu Long Biên - chứng nhân lịch sử của Thuý Lan Bài làm Văn bản nhật dụng này cung cấp cho chúng ta những thông tin bổ ích ...

Phát biểu cảm nghĩ của em về nhân vật Dế Mèn

Đề bài: Phát biểu cảm nghĩ của em về nhân vật Dế Mèn trong đoạn trích Bài học đường đời đầu tiên (trích Dế Mèn liêu lưu kí) của nhà văn Tô Hoài. Bài làm 1. Ở ...

Soạn bài luyện tập về phương pháp lập luận trong văn nghị luận

LUYỆN TẬP VỀ PHƯƠNG PHÁP LẬP LUẬN TRONG VĂN NGHỊ LUẬN I. LẬP LUẬN TRONG ĐỜI SỐNG Lập luận trong đời sống là đưa ra luận cứ (chứng cứ) nhằm dẫn dắt người nghe, ...

Soạn bài tinh thần yêu nước của nhân dân ta

TINH THẦN YÊU NƯỚC CỦA NHÂN DÂN TA I. GỢI Ý TRẢ LỜI CÂU HỎI TÌM HIỂU BÀI Câu 1: (Sgk. tr 26) - Bài văn này nghị luận vấn đề tinh thần yêu nước của nhân dân ta. ...

Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ