29/08/2017, 17:19

Trắc nghiệm Địa Lý 10 bài 12: Sự phân bố khí áp. Một số loại gió chính Câu hỏi trắc nghiệm Địa Lý 10 bài 12 có đáp án

Danh mục: Địa lý

Câu hỏi trắc nghiệm Địa Lý 10 bài 12 có đáp án VnDoc.com xin giới thiệu tới bạn đọc tài liệu: Trắc nghiệm Địa Lý 10 bài 12: Sự phân bố khí áp. Một số loại gió chính với bộ câu hỏi có đáp án sẽ giúp các bạn học sinh hiểu sâu hơn về bộ môn Địa lý lớp 10. Mời các bạn và thầy cô tham khảo. Trắc nghiệm Địa Lý 10 bài 11: Khí quyển. Sự phân bố nhiệt độ không khí trên Trái Đất Trắc nghiệm Địa Lý 10 bài 10: Thực hành: Nhận xét về sự phân bố các vành đai động đất, núi ...

Câu hỏi trắc nghiệm Địa Lý 10 bài 12 có đáp án

VnDoc.com xin giới thiệu tới bạn đọc tài liệu: Trắc nghiệm Địa Lý 10 bài 12: Sự phân bố khí áp. Một số loại gió chính với bộ câu hỏi có đáp án sẽ giúp các bạn học sinh hiểu sâu hơn về bộ môn Địa lý lớp 10. Mời các bạn và thầy cô tham khảo.

Bài 12: Sự phân bố khí áp. Một số loại gió chính

Câu 1: Hệ thống các đai khí áp trên Trái đất gồm?

A. Đai áp cao xích đạo, 2 đai áp thấp cận nhiệt đới, 2 đai áp cao ôn đới, 2 đai áp thấp cực.

B. Đai áp thấp xích đạo, 2 đai áp cao cận nhiệt đới, 2 đai áp thấp ôn đới, 2 đai áp cao cực.

C. Đai áp cao xích đạo, 2 đai áp cao cận nhiệt đới, 2 đai áp thấp ôn đới, 2 đai áp thấp cực.

D. Đai áp thấp xích đạo, 2 đai áp thấp cận nhiệt đới, 2 đai áp cao ôn đới, 2 đai áp cao cực..

Câu 2: Trên trái đất các đai áp cao và áp thấp phân bố như sau?

A. Các đai áp cao nằm ở bán cầu bắc, các đại áp thấp nằm ở bán cầu Nam.

B. Các đai áp thấp nằm ở bán cầu bắc, các đại áp cao nằm ở bán cầu Nam.

C. Các đại áp cao và áp thấp nằm xen kẽ và đối xứng qua Đại áp thấp xích đạo.

D. Các đại áp cao và áp thấp nằm xen kẽ và đối xứng qua đường xích đạo.

Câu 3: Trong thực tế các đai khí áp không liên tục mà bị chia cắt thành từng khu khi áp riêng biệt, nguyên nhân chủ yếu là do?

A. Sự phân bố xen kẽ giữa lục địa và đại dương.

B. Bị địa hình bề mặt trái đất chia cắt.

C. Diện tích của các lục địa và các đại dương không đều nhau.

D. Tác động của các loại gió thổi trên bề mặt trái đất.

Câu 4: Càng lên cao khí áp càng giảm, nguyên nhân là do khi lên cao?

A. Lớp không khí càng mỏng nên sức nén giảm khiến khí áp giảm.

B. Không khí càng khôn nên nhẹ hơn khiến khí áp giảm.

C. Gió thổi càng mạnh đẩy không khí lên khiến khí áp giảm.

D. Không khí càng loãng sức nén càng nhỏ khiến khí áp giảm.

Câu 5: Nhận định nào dưới đây là đúng?

A. Khi áp tăng làm cho nhiệt độ không khí tăng.

B. Khi áp tăng làm cho nhiệt độ không khí giảm.

C. Nhiệt độ không khí tăng làm cho khí áp tăng.

D. Nhiệt độ không khí tăng làm cho khí áp giảm.

Câu 6: Nhận định nào dưới đây là đúng?

A. Khí áp tăng khi độ ẩm không khí tăng.

B. Khí ấp giảm khi độ ẩm không khí tăng.

C. Khí áp tăng hoặc giảm sẽ làm độ ẩm không khí tăng hoặc giảm theo.

D. Giữa khí áp và độ ẩm không khí không có mối quan hệ nào.

Câu 7: Gió tây ôn đới là loại gió?

A. Thổi từ miền ôn đới tới miền nhiệt đới.

B. Thổi từ miền ôn đới lên miền cực.

C. Thổi từ áp cao cận nhiệt đới về phía áp thấp ôn đới.

D. Thổi từ áp cao cực về phía áp thấp ôn đới.

Câu 8: Đặc điểm của gió tây ôn đới là?

A. Thổi vào mùa hạ, gió nóng và gió ẩm.

B. Thổi vào mùa đông, gió lạnh và ẩm.

C. Thổi quanh năm, độ ẩm rất cao, thường mang theo mưa.

D. Thổi quanh năm, gió lạnh và độ ẩm thấp.

Câu 9: Gió Mậu Dịch là loại gió?

A. Thổi từ xích đạo về khu vực cận nhiệt đới.

B. Thổi từ các khu áp cao cận nhiệt đới về phía áp thấp ôn đới.

C. Thổi từ khu vực ôn đới về khu vực cận nhiệt đới.

D. Thổi từ các khu vực áp cao cận nhiệt đới về xích đạo.

Câu 10: Gió Mậu Dịch có hướng?

A. Tây bắc ở bán cầu Bắc, tây nam ở bán cầu Nam.

B. Đông bắc ở bán cầu Bắc, đông nam ở bán cầu Nam.

C. Tây nam ở bán cầu Bắc, động Bắc ở bán cầu Nam.

D. Đông nam ở bán cầu Bắc, đông bắc ở bán cầu Nam.

Câu 11: Gió Mậu Dịch có đặc điểm là?

A. Chủ yếu thổi vào mùa hạ, nóng ẩm, tốc độ gió và hướng gió thay đổi theo mùa.

B. Chủ yếu thổi vào mùa đông, lạnh, khô, tốc độ gió và hướng gió thay đổi theo mùa.

C. Thổi quanh năm, tốc độ và hướng gió gần như cố định, tinh chất chung là ẩm ướt.

D. Thổi quanh năm, tốc độ và hướng gió gần như cố định, tinh chất chung là khô.

Câu 12: Gió mùa là?

A. Loại gió thổi vào mùa hạ theo hướng tây nam tính chất gió nóng ẩm.

B. Loại gió thổi vào mùa đông theo hướng Đông Bắc tính chất gió lạnh khô.

C. Loại gió thổi theo mùa hướng và tính chất gió ở hai mùa trái ngược nhau.

D. Loại gió thổi quanh năm hướng và tính chất gió hầu như không thay đổi.

Câu 13: Nguyên nhân chủ yếu hình thành gió mùa là?

A. Sự chênh lệch khí áp giữa xích đạo và vùng cận chí tuyến.

B. Sự chênh lệch khí áp giữa vùng các chí tuyến và vùng ôn đới.

C. Sự chênh lệch khí áp giữa bán cầu bắc và bán cầu Nam theo mùa.

D. Sự chênh lệch tỷ áp giữa lục địa và đại dương Theo Mùa.

Câu 14: Hướng gió mùa ở nước ta là?

A. Mùa hạ hướng tây nam (hoặc đông nam), mùa đông hướng đông bắc.

B. Mùa hạ hướng tây bắc, mùa đông hướng đông bắc.

C. Mùa hạ hướng tây nam, mùa đông hướng đông nam.

D. Mùa hạ hướng tây nam hoặc đông bắc, mùa đông hướng đông bắc hoặc tây nam.

Câu 15: Gió mùa là gió thổi theo mùa với đặc tính?

A. Nhìn chung mùa hạ gió nóng và khô, mùa đông gió lạnh và ẩm.

B. Nhìn chung mùa hạ gió nóng và ẩm, mùa đông gió lạnh và khô.

C. Nhìn chung mùa hạ gió mát mẻ, mùa đông gió ấm áp.

D. Nhìn chung mùa hạ gió nóng bức, mùa đông gió lạnh lẽo và ấm.

Câu 16: Gió biển và gió đất là loại gió?

A. Hình thành ở vùng ven biển, thường xuyên thổi từ biển vào đất liền.

B. Hình thành ở vùng ven biển, thường xuyên thổi từ đất liền ra biển.

C. Hình thành ở vùng ven biển, hướng gió thay đổi dưỡng ngày và đêm.

D. Hình thành ở vùng ven biển, hướng gió thay đổi theo mùa trong năm.

Câu 17: Gió đất có đặc điểm?

A. Thổi từ đất liền ra biển, vào ban đêm.

B. Thổi từ biển tới đất liền, vào ban đêm.

C. Thổi từ đất liền ra biển, vào ban ngày.

D. Thổi từ biển tới đất liền, vào ban ngày.

Câu 18: Gió biển là loại gió?

A. Thổi từ đất liền ra biển, vào ban đêm.

B. Thổi từ biển tới đất liền, vào ban đêm.

C. Thổi từ đất liền ra biển, vào ban ngày.

D. Thổi từ biển tới đất liền, vào ban ngày.

Câu 19: Gió ẩm gặp núi, vượt lên cao, nếu ở độ cao 200m, nhiệt độ của không khí trong gió là 300C thì lên tới độ cao 2000m, nhiệt độ của không khí trong gió sẽ là?

A. 19,5oC. B. 19,2oC. C. 19,7oC. D. 19,4oC.

Câu 20: Gió fơn khô nóng thổi vào mùa hạ ở vùng Bắc Trung bộ nước ta có hướng?

A. Tây nam. B. Đông nam. C. Tây bắc. D. Đông bắc.

Câu 21: Khi gió khô xuống núi, núi ở độ cao 2000m, nhiệt độ của không khí trong gió sẽ là 190C thì khi xuống đến độ cao 200m, nhiệt độ của không khí trong gió sẽ là?

A. 30oC. B. 32oC. C. 35oC. D. 37oC.

Đáp án trắc nghiệm Địa Lý 10 bài 12

Câu

1

2

4

5

6

7

8

9

10

Đáp án

B

C

D

D

A

C

C

D

B

Câu

11

12

14

15

16

17

18

19

20

Đáp án

D

C

A

B

C

A

D

B

A

Câu

21

               

Đáp án

D

             

Mời các bạn tải tài liệu để tham khảo.

Các bài nên tham khảo

Soạn bài Cầu Long Biên – chứng nhân lịch sử

Soạn bài cầu Long Biên – chứng nhân lịch sử I. Đọc – hiểu văn bản Câu 1. Bài văn có thể chia làm 3 đoạn. (1) Từ đầu đến « của thủ đô Hà Nội » : giới thiệu ...

Sự việc và nhân vật trong văn tự sự

Sự việc và nhân vật trong văn tự sự I. Đặc điểm của sự việc và nhân vật trong văn tự sự. 1. Sự việc trong văn tự sự a. - Sự việc khởi đầu là (1). - Sự việc phát ...

Soạn bài giao tiếp, văn bản và phương thức biểu đạt

Soạn bài giao tiếp, văn bản và phương thức biểu đạt I. Tìm hiểu chung về văn bản và phương thức biểu đạt. 1. Văn bản và mục đích giao tiếp a. Muốn biểu đạt tư ...

Soạn bài nhân hóa

Soạn bài nhân hóa I. Nhân cách hóa là gì? 1. Có 3 sự vật được miêu tả bằng những từ ngữ để gợi hoặc tả con người. (1) Ông trời mặc áo giáp đen ra trận. (2) Muôn ...

Tả một chú công nhân đang xây nhà

Đề bài: Tả một chú công nhân đang xây nhà. Hướng dẫn lập dàn ý I. Mở bài - Hàng ngày đến trường đi qua một công trường đang xây dựng. - Em gặp chú công nhân thợ ...

Phát biểu cảm nghĩ về bài Cầu Long Biên - chứng nhân lịch sử của Thuý Lan

Đề bài: Phát biểu cảm nghĩ về bài kí Cầu Long Biên - chứng nhân lịch sử của Thuý Lan Bài làm Văn bản nhật dụng này cung cấp cho chúng ta những thông tin bổ ích ...

Phát biểu cảm nghĩ của em về nhân vật Dế Mèn

Đề bài: Phát biểu cảm nghĩ của em về nhân vật Dế Mèn trong đoạn trích Bài học đường đời đầu tiên (trích Dế Mèn liêu lưu kí) của nhà văn Tô Hoài. Bài làm 1. Ở ...

Soạn bài luyện tập về phương pháp lập luận trong văn nghị luận

LUYỆN TẬP VỀ PHƯƠNG PHÁP LẬP LUẬN TRONG VĂN NGHỊ LUẬN I. LẬP LUẬN TRONG ĐỜI SỐNG Lập luận trong đời sống là đưa ra luận cứ (chứng cứ) nhằm dẫn dắt người nghe, ...

Soạn bài tinh thần yêu nước của nhân dân ta

TINH THẦN YÊU NƯỚC CỦA NHÂN DÂN TA I. GỢI Ý TRẢ LỜI CÂU HỎI TÌM HIỂU BÀI Câu 1: (Sgk. tr 26) - Bài văn này nghị luận vấn đề tinh thần yêu nước của nhân dân ta. ...

Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ