29/08/2017, 17:19

Trắc nghiệm Địa Lý 10 bài 11: Khí quyển. Sự phân bố nhiệt độ không khí trên Trái Đất Câu hỏi trắc nghiệm Địa Lý 10 bài 11 có đáp án

Danh mục: Địa lý

Câu hỏi trắc nghiệm Địa Lý 10 bài 11 có đáp án  VnDoc.com xin giới thiệu tới bạn đọc tài liệu: Trắc nghiệm Địa Lý 10 bài 11: Khí quyển. Sự phân bố nhiệt độ không khí trên Trái Đất với bộ câu hỏi có đáp án sẽ giúp các bạn học sinh học tập hiệu tốt hơn. Mời các bạn và thầy cô tham khảo. Trắc nghiệm Địa Lý 10 bài 10: Thực hành: Nhận xét về sự phân bố các vành đai động đất, núi lửa và các vùng núi trẻ trên bản đồ Trắc nghiệm Địa Lý 10 bài 9: Tác động của ngoại lực ...

Câu hỏi trắc nghiệm Địa Lý 10 bài 11 có đáp án

 VnDoc.com xin giới thiệu tới bạn đọc tài liệu: Trắc nghiệm Địa Lý 10 bài 11: Khí quyển. Sự phân bố nhiệt độ không khí trên Trái Đất với bộ câu hỏi có đáp án sẽ giúp các bạn học sinh học tập hiệu tốt hơn. Mời các bạn và thầy cô tham khảo.

 Bài 11: Khí quyển. Sự phân bố nhiệt độ không khí trên Trái Đất

Câu 1: Tầng không khí ở đó hình thanh các khối khí khác nhau gọi là?

A. Tầng binh lưu.

B. Tầng đối lưu.

C. Tầng giữa.

D. Tầng ion.

Câu 2: Ở mỗi bán cầu, tự vĩ độ thấp lên vĩ độ cao lần lượt là các khối khí?

A. Chí tuyến, cực, ôn đới, xích đạo.

B. Cực, chí tuyến, ôn đới, xích đạo.

C. Xích đạo, chí tuyến, ôn đới, cực.

D. Cực, ôn đới, chí tuyến, xích đạo.

Câu 3: Khối khí có đặc điểm rất nóng là?

A. Khối khí cực.

B. Khối khí ôn đới

C. Khối khí chí tuyến.

D. Khối khí xích đạo.

Câu 4: Khối khí có đặc điểm "lạn" là?

A. Khối khí cực.

B. Khối khí ôn đới.

C. Khối khí chí tuyến.

D. Khối khí xích đạo.

Câu 5: Gió Mậu Dịch (khối khí chí tuyến hải dương) tác động vào nước ta quanh năm. Khối khí này có kí hiệu là?

A. Am. B. Ac. C. Pm. D. Pe.

Câu 6: Vào mùa đông, gió mùa Đông Bắc (khối khí ôn đới lục địa) đem không khí lạnh đến nước ta . Khối khí này có kí hiệu là?

A. Am. B. Ac. C. Pm. D. Pe.

Câu 7: Vào nửa sau mùa hạ , gió mùa Tây nam (khối khí xích đạo hải dương) vào nước ta gây mưa lớn cho Nam Bộ và Tây Nguyên. Khối khí này có kí hiệu là?

A. Em. B. Am. C. Pm. D. Tm..

Câu 8: Frông khí quyển là?

A. Bề mặt ngăn cách giữa hai khối khí di chuyển ngược chiều nhau.

B. Bề mặt ngăn cách giữa hai khối khí khác biệt nhau về tính chất hóa học.

C. Về mặt ngăn cách giữa hai khối khí khác biệt nhau về tính chất vật lý.

D. Bề mặt ngăn cách giữa một khối khí với mặt đất nơi khối khí đó hình thành..

Câu 9: Vào mùa đông, đi trước gió mùa đông bắc (khổi khí hậu ôn đới lục địa Pc) đem không khí lạnh tràn vào nước ta là?

A. Bề mặt tiếp xúc giữa khối khí cực và khối khí ôn đới (frông địa cực FA).

B. Bề mặt tiếp xúc giữa khối khí ôn đới và khối khí chí tuyến (frông ôn đới FP).

C. Bề mặt tiếp xúc giữa khối khí chí tuyến và khối khí xích đạo.

D. Bề mặt tiếp xúc giữa 2 khối khí xích đạo ở hai bán cầu (dải hội tụ nhiệt đới).

Câu 10: Vào nửa sau mùa hạ đi trước gió mùa tây nam (khối khí xích đạo hải dương) đem mưa vào nước ta là?

A. Bề mặt tiếp xúc giữa khối khí cực và khối khí ôn đới (frông địa cực FA).

B. Bề mặt tiếp xúc giữa khối khí ôn đới và khối khí chí tuyến (frông ôn đới FP).

C. Bề mặt tiếp xúc giữa khối khí chí tuyến và khối khí xích đạo.

D. Bề mặt tiếp xúc giữa hai khối khí xích đạo ở hai bán cầu (dải hội tụ nhiệt đới).

Câu 11: Không khí nằm ở hai bên frông có sự khác biệt cơ bản về?

A. Tinh chất lí học.

B. Tinh chất hóa học.

C. Hướng chuyển động.

D. Mức độ ô nhiễm.

Câu 12: Vào mùa hạ giải hội tụ nhiệt đới gây mưa cho nhiều vùng ở nước ta giải hội tụ nhiệt đới được hình thành do sự tiếp xúc của 2 khối khí là?

A. Ôn đới hải dương và chí tuyến hải dương.

B. Chí tuyến hải dương và chí tuyến lục địa.

C. Chí tuyến hải dương và xích đạo hải dương.

D. Xích đạo hải dương bán cầu Bắc và xích đạo hải dương bán cầu Nam.

Câu 13: Bức xạ mặt trời trong quá trình tới bề mặt trái đất được phân chia thành nhiều bộ phận chiếm tỉ lệ lớn nhất là bộ phận?

A. Tới khí quyển sổ lại phản hồi và không gian.

B. Được bề mặt trái đất hấp thụ.

C. Được khí quyển hấp thụ

D. Tới bề mặt trái đất rồi lại phản hồi và không gian.

Câu 14: Nguồn nhiệt chủ yếu cung cấp cho không khí ở tầng đối lưu là?

A. Do khí quyển hấp thụ trực tiếp từ bức xạ mặt trời.

B. Nhiệt của bề mặt trái đất được mặt trời đốt nóng.

C. Do các phản ứng hóa học từ trong lòng đất.

D. Do hoạt động sản xuất và sinh hoạt của con người.

Câu 15: Nhiệt lượng do Mặt Trời mang đến bề mặt trái đất, lớn nhất ở?

A. Xích đạo. B. Chí tuyến. C. Vòng cực. D. Cực.

Câu 16: Nhiệt độ trung binh năm ở vĩ độ 20o lớn hơn ở xích đạo là do?

A. Góc chiếu của tia bức xạ mặt trời ở vĩ độ 20o lớn hơn ở xích đạo.

B. Không khí ở vĩ độ 20o trong hơn không khí ở xích đạo.

C. Bề mặt trái đất ở vĩ độ 20o trơ trụi và ít đại lượng hơn bề mặt trái đất ở xích đạo.

D. Tầng khí quyển ở vĩ độ 20o mỏng hơn tầng khí quyển ở xích đạo.

Câu 17: Biên độ nhiệt độ năm ở các vĩ độ trên bề mặt trái đất biến thiên theo chiều hướng?

A. Tăng dần từ xích đạo đến chí tuyến, sau đó giảm dần từ chí tuyến lên cực.

B. Tăng dần từ xích đạo lên cực.

C. Giảm dần từ xích đạo đến chí tuyến sau đó tăng dần từ chí tuyến lên cực.

D. Giảm dần từ xích đạo lên cực.

Câu 18: Đại dương có biên độ nhiệt độ nhỏ hơn lục địa vì?

A. Đại dương là nơi chứa nước nên mát mẻ hơn lục địa.

B. Bề mặt các lục địa ngồi lên nhận được nhiều nhiệt hơn đại dương.

C. Đất hấp thụ nhiệt nhanh hơn nhưng tỏa nhiệt cũng nhanh hơn nước.

D. Độ cao trung bình của các lục địa lớn hơn độ cao trung bình của các đại dương.

Câu 19: Nhiệt độ không khí thay đổi theo bờ đông và bờ Tây các lục địa do?

A. Hai bờ Đông và Tây của các lục địa có độ cao khác nhau.

B. Chế độ gió thổi ở hai bờ Đông và Tây các lục địa khác nhau.

C. Hai bờ Đông và Tây của lục địa có góc chiếu của Tia bức xạ mặt trời khác nhau.

D. Ảnh hưởng của các dòng biển nóng và lạnh ở hai bờ Đông và Tây khác nhau.

Câu 20: Càng lên cao nhiệt độ càng giảm vì?

A. càng lên cao không khí càng loãng bức xạ mặt đất càng mạnh.

B. Càng lên cao không khí càng loãng bức xạ Mặt trời càng giảm.

C. Càng lên cao lượng mưa càng lớn làm giảm nhiệt.

D. Càng lên cao gió thổi càng mạnh lên càng lạnh.

Đáp án trắc nghiệm Địa Lý 10 bài 11

Câu

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Đáp án

B

C

C

B

C

D

A

C

B

D

Câu

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Đáp án

A

D

B

B

A

C

B

C

D

A

Các bài nên tham khảo

Soạn bài Cầu Long Biên – chứng nhân lịch sử

Soạn bài cầu Long Biên – chứng nhân lịch sử I. Đọc – hiểu văn bản Câu 1. Bài văn có thể chia làm 3 đoạn. (1) Từ đầu đến « của thủ đô Hà Nội » : giới thiệu ...

Sự việc và nhân vật trong văn tự sự

Sự việc và nhân vật trong văn tự sự I. Đặc điểm của sự việc và nhân vật trong văn tự sự. 1. Sự việc trong văn tự sự a. - Sự việc khởi đầu là (1). - Sự việc phát ...

Soạn bài giao tiếp, văn bản và phương thức biểu đạt

Soạn bài giao tiếp, văn bản và phương thức biểu đạt I. Tìm hiểu chung về văn bản và phương thức biểu đạt. 1. Văn bản và mục đích giao tiếp a. Muốn biểu đạt tư ...

Soạn bài nhân hóa

Soạn bài nhân hóa I. Nhân cách hóa là gì? 1. Có 3 sự vật được miêu tả bằng những từ ngữ để gợi hoặc tả con người. (1) Ông trời mặc áo giáp đen ra trận. (2) Muôn ...

Tả một chú công nhân đang xây nhà

Đề bài: Tả một chú công nhân đang xây nhà. Hướng dẫn lập dàn ý I. Mở bài - Hàng ngày đến trường đi qua một công trường đang xây dựng. - Em gặp chú công nhân thợ ...

Phát biểu cảm nghĩ về bài Cầu Long Biên - chứng nhân lịch sử của Thuý Lan

Đề bài: Phát biểu cảm nghĩ về bài kí Cầu Long Biên - chứng nhân lịch sử của Thuý Lan Bài làm Văn bản nhật dụng này cung cấp cho chúng ta những thông tin bổ ích ...

Phát biểu cảm nghĩ của em về nhân vật Dế Mèn

Đề bài: Phát biểu cảm nghĩ của em về nhân vật Dế Mèn trong đoạn trích Bài học đường đời đầu tiên (trích Dế Mèn liêu lưu kí) của nhà văn Tô Hoài. Bài làm 1. Ở ...

Soạn bài luyện tập về phương pháp lập luận trong văn nghị luận

LUYỆN TẬP VỀ PHƯƠNG PHÁP LẬP LUẬN TRONG VĂN NGHỊ LUẬN I. LẬP LUẬN TRONG ĐỜI SỐNG Lập luận trong đời sống là đưa ra luận cứ (chứng cứ) nhằm dẫn dắt người nghe, ...

Soạn bài tinh thần yêu nước của nhân dân ta

TINH THẦN YÊU NƯỚC CỦA NHÂN DÂN TA I. GỢI Ý TRẢ LỜI CÂU HỎI TÌM HIỂU BÀI Câu 1: (Sgk. tr 26) - Bài văn này nghị luận vấn đề tinh thần yêu nước của nhân dân ta. ...

Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ