Sinh học lớp 10 - Trang 5

Điều gì sẽ xảy ra nếu các nhiễm sắc thể sau khi nhân đôi lại tách rời nhau ra rồi mới di chuyển về 2 cực của tế bào?

Đánh giá bài viết Nếu NST sau khi nhân đôi, lại tách rời nhau rồi mới phân li về 2 cực của tế bào thì có thể tạo ra những sai lệch trong nguyên phân. Vì vậy mà ...

HIV có thể lây nhiễm theo những con đường nào?

Đánh giá bài viết Ba con đường lây nhiễm HIV phổ biến trên thế giới và ở Việt Nam: – Qua đường máu: truyền máu, tiêm chích, xăm mình, ghép tạng… ...

Thế nào là miễn dịch đặc hiệu, miễn dịch không đặc hiệu?

Đánh giá bài viết Miễn dịch không đặc hiệu mang tính bẩm sinh và không phân biệt bản chất của kháng nguyên. Đó là các hàng rào bảo vệ các cơ quan như da, niêm ...

Tại sao nói HIV gây hội chứng suy giảm miễn dịch?

Tại sao nói HIV gây hội chứng suy giảm miễn dịch? 5 (100%) 1 vote HIV là virut gây suy giảm miễn dịch ở người. Chúng có khả năng lây nhiễm và phá hủy một số tế ...

Nêu những tiêu chí cơ bản để phân thành các kiểu dinh dưỡng của vi sinh vật.

Nêu những tiêu chí cơ bản để phân thành các kiểu dinh dưỡng của vi sinh vật. 4.8 (96%) 380 votes – Dựa vào nhu cầu về nguồn năng lượng và nguồn cacbon của ...

Thế nào là bệnh truyền nhiễm? Vi sinh vật gây bệnh có thể lan truyền theo các con đường nào?

Thế nào là bệnh truyền nhiễm? Vi sinh vật gây bệnh có thể lan truyền theo các con đường nào? 1 (20%) 1 vote – Bệnh truyền nhiễm là bệnh lây từ người này ...

Quá trình hô hấp tế bào của một vận động viên đang tập luyện diễn ra mạnh hay yếu? Vì sao?

Đánh giá bài viết Quá trình hô hấp tế bào của một vận động viên đang tập luyện diễn ra mạnh mẽ, vì khi tập luyện các tế bào cơ bắp cần nhiều năng lượng ATP, do ...

Nêu các chức năng của không bào.

Đánh giá bài viết Không bào là bào quan có một lớp màng bao bọc. Tế bào thực vật thường có không bào lớn, không bào có thể rất khác nhau tuỳ theo từng loại và ...

Hô hấp tế bào có thể được chia thành mấy giai đoạn chính? Là những giai đoạn nào? Mỗi giai đoạn của quá trình hô hấp tế bào diễn ra ở đâu?

Đánh giá bài viết Quá trình hô hấp tế bào từ một phân tử glucôzơ được chia thành ba đoạn chính: đường phân, chu trình Crep và chuỗi chuyền electron hô hấp. ...

Hãy phân biệt miễn dịch thể dịch và miễn dịch tế bào.

Hãy phân biệt miễn dịch thể dịch và miễn dịch tế bào. 4.79 (95.8%) 381 votes • Miễn dịch thể dịch là miễn dịch do tế bào B tiết ra kháng thể đặc hiệu chống lại ...

Điều gì sẽ xảy ra nếu kì giữa của nguyên phân, thoi phân bào bị phá hủy?

Điều gì sẽ xảy ra nếu kì giữa của nguyên phân, thoi phân bào bị phá hủy? 4.79 (95.8%) 381 votes Nếu ở kì giữa của nguyên phân mà các thoi vô sắc bị phá hủy thì ...

Chất nền ngoại bào là gì? Nêu chức năng của chất nền ngoại bào.

Chất nền ngoại bào là gì? Nêu chức năng của chất nền ngoại bào. 4.8 (96%) 380 votes Cấu trúc của chất nền ngoại bào: chất nền ngoại bào của tế bào người và động ...

Tại sao các nhiễm sắc thể phải co xoắn tối đa trước khi bước vào kì sau?

Tại sao các nhiễm sắc thể phải co xoắn tối đa trước khi bước vào kì sau? 4.79 (95.8%) 381 votes Các NST phải xoắn tối đa trước khi bước vào kì sau là để thu gọn ...

Chu trình tế bào gồm những giai đoạn nào, nêu ý nghĩa của việc điều hòa chu kì tế bào.

Chu trình tế bào gồm những giai đoạn nào, nêu ý nghĩa của việc điều hòa chu kì tế bào. 5 (100%) 1 vote Chu kì tế bào là trình tự các giai đoạn mà tế bào cần ...

Nêu cấu trúc và chức năng của lizôxôm.

Nêu cấu trúc và chức năng của lizôxôm. 4.8 (96%) 380 votes – Cấu trúc của lizôxôm: Lizôxôm là bào quan với một lớp màng bao bọc, có nhiều enzim thuỷ phân. ...

Tế bào có thể tự điều chỉnh quá trình chuyển hóa vật chất bằng cách nào?

Đánh giá bài viết Tế bào có thể tự điều chỉnh quá trình chuyển hóa vật chất để thích ứng với môi trường bằng cách điều chỉnh hoạt tính của các loại enzim. Một ...

Vi khuẩn có thể hình thành các loại bào tử nào?

Đánh giá bài viết Vi khuẩn có thể hình thành các loại bào tử sau: nội bào tử, ngoại bào tử và bào tử đốt. – Nội bào tử được hình thành khi gặp điều kiện ...

Cho các ví dụ về môi trường tự nhiên có vi sinh vật phát triển.

Đánh giá bài viết Trong các môi trường tự nhiên, vi sinh vật có mặt ở khắp nơi, trong các môi trường và điều kiện sinh thái rất đa dạng. Ví dụ, vi khuẩn lên men ...

Mô tả cấu trúc và chức năng của màng sinh chất.

Đánh giá bài viết Cấu trúc của màng sinh chất: Màng sinh chất được cấu tạo từ hai thành phần chính là phôtpholipit. Ngoài ra, ở các tế bào động vật và người ...

Nêu các chức năng của lưới nội chất trơn và lưới nội chất hạt.

Đánh giá bài viết Lưới nội chất là một hệ thống màng bên trong tế bào tạo nên hệ thống các ống và xoang dẹp thông với nhau. Lưới nội chất có hai loại là lưới ...

Phân biệt thành tế bào thực vật với thành tế bào của vi khuẩn.

Đánh giá bài viết – Bên ngoài màng sinh chất của tế bào thực vật còn có thành tế bào. – Thành tế bào thực vật được cấu tạo chủ yếu bằng xelulôzơ. ...

Nêu cấu trúc và chức năng của khung xương tế bào.

Đánh giá bài viết Cấu trúc khung xương tế bào: Khung xương tế bào được tạo thành từ các vi ông, vi sợi và vi trung gian. Sợi trung gian là các sợi prôtêin đặc ...

Tại sao khi tăng nhiệt độ lên quá cao so với nhiệt độ tối ưu có một enzim thì hoạt tính của enzim đó lại bị giảm thậm chí bị mất hoàn toàn?

Tại sao khi tăng nhiệt độ lên quá cao so với nhiệt độ tối ưu có một enzim thì hoạt tính của enzim đó lại bị giảm thậm chí bị mất hoàn toàn? 1 (20%) 1 vote Khi ...

Nêu cấu trúc và cơ chế tác động của enzim.

Đánh giá bài viết Cấu trúc của enzim: Thành phần của enzim là prôtêin hoặc prôtêin kết hợp với các chất khác không phải là prôtêin. Trong phân tử enzim có vùng ...

Trình bày cấu trúc và chức năng của lục lạp.

Đánh giá bài viết Cấu trúc của lục lạp: Lục lạp là bào quan chỉ có ở thực vật, có lớp màng bao bọc. Bên trong lục lạp chứa chất nền cùng với hệ thống các túi ...

<< < .. 2 3 4 5 6 7 8 .. > >>
Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ