08/10/2017, 00:36

Ngữ pháp tiếng Anh lớp 10 chương trình mới Unit 9: Preserving The Environment Ngữ pháp tiếng Anh lớp 10

Danh mục: Tiếng anh

Ngữ pháp tiếng Anh lớp 10 chương trình mới Unit 9 VnDoc.com xin giới thiệu đến các bạn Ngữ pháp tiếng Anh lớp 10 chương trình mới Unit 9: Preserving The Environment do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải dưới đây vơi nội dung ngữ pháp trọng tâm của bài giúp các bạn chuẩn bị bài thật tốt trước khi đến lớp, đồng thời cũng là tài liệu giúp bạn ôn tập, củng cố kiến thức sau này. Giải bài tập SGK Tiếng Anh lớp 10 Chương trình mới Unit 9: PRESERVING THE ENVIRONMENT Giải ...

Ngữ pháp tiếng Anh lớp 10 chương trình mới Unit 9

VnDoc.com xin giới thiệu đến các bạn Ngữ pháp tiếng Anh lớp 10 chương trình mới Unit 9: Preserving The Environment do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải dưới đây vơi nội dung ngữ pháp trọng tâm của bài giúp các bạn chuẩn bị bài thật tốt trước khi đến lớp, đồng thời cũng là tài liệu giúp bạn ôn tập, củng cố kiến thức sau này.

Reported speech (Lời nói gián tiếp)

Direct speech được gọi là lời nói trực tiếp

- Lời nói trực tiếp (direct speech) là lời nói khi chúng ta lặp lại nguyên văn của người nào đó.

Reported speech/ indirect speech được gọi là lời nói gián tiếp.

- Lời nói gián tiếp (reported speech) là lời tường thuật lại ý của người nói, đôi khi không cần dùng đúng những từ của người nói.

Ex: Direct speech

Peter says: “I am hungry”.

Peter nói: Tôi đói bụng”.

Reported speech

Peter said that he was hungry.

Peter nói rằng cậu ấy đói bụng.

Indirect speech or Reported speech (Lời nói gián tiếp hay còn gọi là lời tường thuật) Chúng ta sử dụng lời nói gián tiếp khi chúng ta dùng từ ngữ của mình để tường thuật lại điều mà người nào đó nói.

Muốn đổi câu mệnh lệnh, yêu cầu và đề nghị từ câu trực tiếp sang câu gián tiếp, chúng ta phải thay đổi chủ từ, động từ và trạng từ chỉ thời gian hay địa điểm.

■ Động từ tường thuật thường được dùng là:

ordered = commanded: ra lệnh

asked = requested: yêu cầu

begged: nài nỉ

told: bảo

Ex: Direct: The teacher said to the students: “Sit down”.

Indirect: The teacher told the student to sit down.

Ex2: Direct: The teacher said to the students, “Don’t look at your books!”

Indirect: The teacher told the studdents not to look at their books.

Muốn đổi một câu từ trực tiếp sang gián tiếp, ta phải chú ý những nguyên tắc sau:

1) Động từ tường thuật của câu lời nói thường là saytell.

Ex: My friend said, “I will call him tomorrow”.

—> My friend said that she would call him the day after.

2) Say to + Noun (Say to luôn luôn theo sau là một danh từ làm túc từ)

Ex: He said to his friend, “He will leave Ho Chi Minh City tomorrow”.

—> He told his friend that he would leave Ho Chi Minh City tomorrow.

Lưu ý:

— Khi chuyển lời nói trực tiếp sang lời nói gián tiếp, ta chuyển said to thành told- Ngoài ra còn phải thay đổi ngôi số của đại từ cho phù hợp.

Ex: He said, “I have to finish these exercises”

He told me that he had to finish those exercises.

— Ngoài saytell một số động từ khác như ask, answer, exclaim, suggest,... cũng được dùng để tường thuật tùy theo ý nghĩa của câu lời nói.

3) Khi đổi một câu từ trực tiếp sang gián tiếp ta phải lùi thì

DIRECT SPEECH

INDIRECT SPEECH

Present simple

Jerry said, “I never eat chicken.”

Past simple

Jerry said that she never ate chicken.

Present simple progreesive

She said, “I’m looking for the books.”

Past progreesive

She said she was looking for the books.

Present perfect

He said, “I’ve watched that film.”

Past perfect

He said he had watched that film.

Present perfect progreesive

Mark said, “I’ve been learning Janpanese for 4 years.”

Past perfect progreesive

Mark said he had been learning Janpanese for 4 years.

Past simple

Mai said, “I went to the zoo by bus.”

Past simple/ Past perfect

Mai said she went/ had gone to the zoo by bus.

Past Progreesive

Cherry said, “I was sitting in the park at 9 o’clock.”

Past progreesive/ Past perfect progreesive

Cherry said she was sitting/ had been sitting in the park at 9 o’clock.

Past perfect

Diana said, “My money had run out.”

Past perfect

Diana said her money had run out.

Future simple

July said, “I will phone you.”

Future in the past

July said she would phone me.

Future Progreesive

Thomas said, “I will be playing football tomorrow.”

Future progreesive in the past

Thomas said he would be playing football tomorrow.

Modal verbs

+ Can

He said, “You can sit there.”

Modals in the past

+ Could

He said we can sit there.

+ May

Tram said, “I may go to the museum.”

+ Might

Tram said she might go to the museum.

+ Must

Hoa said, “I must finish this report.”

+ Must/ Had to

Hoa said she must/ had to finish this report.

4) Thay đổi trạng từ chỉ thời gian.

Trạng từ chỉ thời gian trong lời nói trực tiếp được biến đổi thành trạng từ khác trong lời nói gián tiếp.

this —> that

these —> those

here —> there

now —> then

today —> that day

tonight —> that night

ago —> before

this week —> that week

yesterday —> the day before

the day before yesterday —> two days before

last week — > the week before; the previous week

ago —> before

This + noun —> That + noun

These + nouns —> Those + nouns

This chỉ thị đại từ đứng một mình sẽ chuyển thành it.

These chỉ thị đại từ đứng một mình sẽ chuyển thành them.

Ex: Lan said, “I have seen this film.”

Lan said that she had seen that film.

He said, “ I bought these for you, Nga.”

He told Nga that he had bought them for her.

She said, “I met him yesterday.”

She said that she had seen him the day before.

Lưu ý: Trong các trường hợp sau đây thì động từ trong lời nói trực tiếp sẽ không thay đổi.

a) Động từ tường thuật ở thì tương lai đơn và các thì hiện tại (Hiện tại đơn, hiện tại hoàn thành, hiện tại tiếp diễn)

Ex: Lan says: “I am arriving at. about 6.00 a.m.”

Lari says she’s arriving at about 6.00 a.m

b) Lời nói trực tiếp diễn tả chân lý.

Ex: My teacher said, “The earth moves around the sun.”

My teacher said that the earth moves around the sun.

c) Câu đi với cấu trúc would rather + subject + simple past và cấu trúc It’s high time + subject + simple past

Ex: He said, “I'd rather Lan took me to the airport.”

He said that he would rather Lan took him to the airport.

His father said, “It’s high time you went to bed, Hung.”

His father told Hung that it was high time he went to bed.

d) Câu đi với cấu trúc wish và câu điều kiện loại 2 và loại 3 khi chuyển sang lời nói gián tiếp cũng không thay đổi thì.

Tóm lại để chuyển từ một câu trực tiếp sang câu gián tiếp, ta phải chú ý sáu bước sau:

1.Sử dụng một số động từ tường thuật: say, tell, ask, answer, exclaim, suggest...

2. Thay đổi thì của động từ.

3. Thay đổi ngôi, sô' của đại từ.

4. Thay đổi trạng từ chỉ thời gian.

5. Thay đổi trạng từ chỉ nơi chốn.

6. Thay đổi tính từ sở hữu, đại từ sở hữu, đại từ phản thân.

Các bài nên tham khảo

Soạn bài Cầu Long Biên – chứng nhân lịch sử

Soạn bài cầu Long Biên – chứng nhân lịch sử I. Đọc – hiểu văn bản Câu 1. Bài văn có thể chia làm 3 đoạn. (1) Từ đầu đến « của thủ đô Hà Nội » : giới thiệu ...

Sự việc và nhân vật trong văn tự sự

Sự việc và nhân vật trong văn tự sự I. Đặc điểm của sự việc và nhân vật trong văn tự sự. 1. Sự việc trong văn tự sự a. - Sự việc khởi đầu là (1). - Sự việc phát ...

Soạn bài giao tiếp, văn bản và phương thức biểu đạt

Soạn bài giao tiếp, văn bản và phương thức biểu đạt I. Tìm hiểu chung về văn bản và phương thức biểu đạt. 1. Văn bản và mục đích giao tiếp a. Muốn biểu đạt tư ...

Soạn bài nhân hóa

Soạn bài nhân hóa I. Nhân cách hóa là gì? 1. Có 3 sự vật được miêu tả bằng những từ ngữ để gợi hoặc tả con người. (1) Ông trời mặc áo giáp đen ra trận. (2) Muôn ...

Tả một chú công nhân đang xây nhà

Đề bài: Tả một chú công nhân đang xây nhà. Hướng dẫn lập dàn ý I. Mở bài - Hàng ngày đến trường đi qua một công trường đang xây dựng. - Em gặp chú công nhân thợ ...

Phát biểu cảm nghĩ về bài Cầu Long Biên - chứng nhân lịch sử của Thuý Lan

Đề bài: Phát biểu cảm nghĩ về bài kí Cầu Long Biên - chứng nhân lịch sử của Thuý Lan Bài làm Văn bản nhật dụng này cung cấp cho chúng ta những thông tin bổ ích ...

Phát biểu cảm nghĩ của em về nhân vật Dế Mèn

Đề bài: Phát biểu cảm nghĩ của em về nhân vật Dế Mèn trong đoạn trích Bài học đường đời đầu tiên (trích Dế Mèn liêu lưu kí) của nhà văn Tô Hoài. Bài làm 1. Ở ...

Soạn bài luyện tập về phương pháp lập luận trong văn nghị luận

LUYỆN TẬP VỀ PHƯƠNG PHÁP LẬP LUẬN TRONG VĂN NGHỊ LUẬN I. LẬP LUẬN TRONG ĐỜI SỐNG Lập luận trong đời sống là đưa ra luận cứ (chứng cứ) nhằm dẫn dắt người nghe, ...

Soạn bài tinh thần yêu nước của nhân dân ta

TINH THẦN YÊU NƯỚC CỦA NHÂN DÂN TA I. GỢI Ý TRẢ LỜI CÂU HỎI TÌM HIỂU BÀI Câu 1: (Sgk. tr 26) - Bài văn này nghị luận vấn đề tinh thần yêu nước của nhân dân ta. ...

Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ