08/10/2017, 00:35

Ngữ pháp tiếng Anh lớp 10 chương trình mới Unit 5: Inventions Ngữ pháp tiếng Anh lớp 10

Danh mục: Tiếng anh

Ngữ pháp tiếng Anh lớp 10 chương trình mới Unit 5 VnDoc.com xin giới thiệu đến các bạn Ngữ pháp tiếng Anh lớp 10 chương trình mới Unit 5: Inventions do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải dưới đây bao gồm nội dung ngữ pháp trọng điểm của bài học sẽ giúp bạn nắm rõ kiến thức một cách dễ dàng. Mời các bạn cùng tham khảo. Giải bài tập SBT Tiếng Anh lớp 10 chương trình mới Unit 5: Inventions Giải bài tập SGK Tiếng Anh lớp 10 Chương trình mới Unit 5: Inventions Bài tập ...

Ngữ pháp tiếng Anh lớp 10 chương trình mới Unit 5

VnDoc.com xin giới thiệu đến các bạn Ngữ pháp tiếng Anh lớp 10 chương trình mới Unit 5: Inventions do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải dưới đây bao gồm nội dung ngữ pháp trọng điểm của bài học sẽ giúp bạn nắm rõ kiến thức một cách dễ dàng. Mời các bạn cùng tham khảo.

1. The present perfect (Thì hiện tại hoàn thành)

Thì hiện tại hoàn thành được thành lập bằng cách dùng thì hiện tại đơn của động từ to have kết hợp với quá khứ phân từ (V3).

■ Cấu trúc của thì hiện tai hoàn thành:

I have/has + verb participle (V3)

1) Cách thành lập

a) Affirmative form (Thể khẳng đinh)

- Subject + have/ has + past participle (V3)

Ex: I have seen this film two times. Tôi đã xem phim đó hai lần.

b) Negative form (Thể phủ định)

Subject + have not/ has not + past participle (V3)

Ex: I haven’t seen this before. Trước đây tôi chưa thấy qua cái này.

c) Interrogative form (Thể nghi vấn)

I Have/ Has + subject + past participle?

Ex: Have you met me before? Trước đây bạn có gặp qua tôi chưa?

Cách viết rút gọn: have not —> haven’t; has not —> hasn’t; I have —> I’ve

2) Cách dùng

Thì hiện tại hoàn thành được dùng để diễn tả:

a) Những hành động xảy ra trong quá khứ nhưng không xác định rõ thời gian.

Không có từ chỉ thời gian quá khứ.

Ex: I’ve known you for a long time. Tôi đã biết bạn lâu lắm rồi.

Dùng trong câu có các từ sau: just, recently, lately, already, not ... yet, yet, ever, never.

Ex: He has just left home. Anil ta vừa mới ra khỏi nhà.

Hành động được lặp đi lặp lại trong quá khứ: many times, several times, twice,

- Ex: She has failed her driving test three times.

Cô ấy đã trượt thi lái xe ba lần.

b) Những hành động tồn tại trong quá khứ và tiếp tục kéo dài đến hiện tại.

Các từ nhận biết: so far, up to now, up till now, up to the present, still, for - period of time, since + a point of time, the last, it’s the first time, how long...?

Ex: I have lived in Ho Chi Minh City since 1993.

Tôi đã sống ở Thành phố Iỉồ Chí Minh từ năm 1993.

She still hasn’t arrived.

Cô ta vẫn chưa đến.

Lưu ý: Since + Noun

Ex: I’ve lived here since 1996. Tôi đã sống ở dó từ năm 1996.

Since last year. Từ năm rồi.

  • Since + Clause Ex: I have taught English at this school since I came here.

Tôi đã dạy tiếng Anh tại trường này từ khi tôi đến đây.

c) Diễn tả một hành động đã xảy ra hoặc có thể chưa xảy ra tại một thời điểm chưa hoàn tất trong hiện tại (this + time, today, tonight, ...).

Ex: Where have you been this morning? Anil đã ở đâu sáng nay?

d) Sau so sánh nhất.

Ex: She is the most warm-hearted woman that I’ve ever mot.

Cô là người phụ nữ tốt bụng nhất mà tôi đã từng gặp.

e) Diễn tả một hành động đưa đến một kết quả nào đó trong hiện tại.

Ex: A.You look handsome, Nam. Bạn trông đẹp trai đó Nam.

B: Oh, I’ve just had my hair cut. Ồ, tôi vừa mới cắt tóc.

2. Gerund and infinitive (Danh động từ và hình thức nguyên thể của động từ)

Chúng ta có thể sử dụng danh động từ và hình thức nguyên thể của động từ để mô tả mục đích của cái gì đó (thứ gì đó).

* Infinitive: use sth./ sth. is used + to-infinitive

* Gerund: for + V-ing

Ex: A ruler is used to draw straight lines.

A ruler is used for drawing straight lines.

Cây thước dùng để vẽ những đường thẳng.

We can use a ruler to draw straight lines.

Chúng ta có thể dùng thước để vẽ những đường thẳng.

Các bài nên tham khảo

Soạn bài Cầu Long Biên – chứng nhân lịch sử

Soạn bài cầu Long Biên – chứng nhân lịch sử I. Đọc – hiểu văn bản Câu 1. Bài văn có thể chia làm 3 đoạn. (1) Từ đầu đến « của thủ đô Hà Nội » : giới thiệu ...

Sự việc và nhân vật trong văn tự sự

Sự việc và nhân vật trong văn tự sự I. Đặc điểm của sự việc và nhân vật trong văn tự sự. 1. Sự việc trong văn tự sự a. - Sự việc khởi đầu là (1). - Sự việc phát ...

Soạn bài giao tiếp, văn bản và phương thức biểu đạt

Soạn bài giao tiếp, văn bản và phương thức biểu đạt I. Tìm hiểu chung về văn bản và phương thức biểu đạt. 1. Văn bản và mục đích giao tiếp a. Muốn biểu đạt tư ...

Soạn bài nhân hóa

Soạn bài nhân hóa I. Nhân cách hóa là gì? 1. Có 3 sự vật được miêu tả bằng những từ ngữ để gợi hoặc tả con người. (1) Ông trời mặc áo giáp đen ra trận. (2) Muôn ...

Tả một chú công nhân đang xây nhà

Đề bài: Tả một chú công nhân đang xây nhà. Hướng dẫn lập dàn ý I. Mở bài - Hàng ngày đến trường đi qua một công trường đang xây dựng. - Em gặp chú công nhân thợ ...

Phát biểu cảm nghĩ về bài Cầu Long Biên - chứng nhân lịch sử của Thuý Lan

Đề bài: Phát biểu cảm nghĩ về bài kí Cầu Long Biên - chứng nhân lịch sử của Thuý Lan Bài làm Văn bản nhật dụng này cung cấp cho chúng ta những thông tin bổ ích ...

Phát biểu cảm nghĩ của em về nhân vật Dế Mèn

Đề bài: Phát biểu cảm nghĩ của em về nhân vật Dế Mèn trong đoạn trích Bài học đường đời đầu tiên (trích Dế Mèn liêu lưu kí) của nhà văn Tô Hoài. Bài làm 1. Ở ...

Soạn bài luyện tập về phương pháp lập luận trong văn nghị luận

LUYỆN TẬP VỀ PHƯƠNG PHÁP LẬP LUẬN TRONG VĂN NGHỊ LUẬN I. LẬP LUẬN TRONG ĐỜI SỐNG Lập luận trong đời sống là đưa ra luận cứ (chứng cứ) nhằm dẫn dắt người nghe, ...

Soạn bài tinh thần yêu nước của nhân dân ta

TINH THẦN YÊU NƯỚC CỦA NHÂN DÂN TA I. GỢI Ý TRẢ LỜI CÂU HỎI TÌM HIỂU BÀI Câu 1: (Sgk. tr 26) - Bài văn này nghị luận vấn đề tinh thần yêu nước của nhân dân ta. ...

Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ