Hồi trống Cổ Thành

Danh mục: Soạn văn , Soạn văn tập 1

Câu 1: Tại sao Trương Phi nổi giận định đâm chết Quan Công? Trương Phi là con người ngay thẳng, không chấp nhận sự phản bội, lắt léo, quanh co nào, với kẻ thù chỉ có thể nói chuyện bằng gươm đao. Vì ...

Câu 1: Tại sao Trương Phi nổi giận định đâm chết Quan Công?

Trương Phi là con người ngay thẳng, không chấp nhận sự phản bội, lắt léo, quanh co nào, với kẻ thù chỉ có thể nói chuyện bằng gươm đao. Vì thế, mặc dù rất nặng lòng và coi trọng lời thề sắt son năm xưa, nhưng trong suy nghĩ của Trương Phi, Quan Vũ theo Tào phản bộ anh em, đã phản bội còn rêu rao "nghĩa vườn đào" là hoàn toàn không xứng, là đáng phỉ nhổ, đáng giết. Thế nên vừa nghe tin Quan Công đến, Trương Phi chẳng nói chẳng rằng lên ngựa đi tắt ... múa xà mâu chạy lại đâm Quan Công.

Câu 2: Vì sao đoạn trích lại có nhan đề là " Hồi trống Cổ Thành "?

Trong đoạn trích này, "hồi trống Cổ Thành" trở thành một biểu tượng nghệ thuật. Nó có ý nghĩa:

- Biểu dương tính trung nghĩa của Trương Phi.

- Ca ngợi tình nghĩa anh em của Lưu, Quan, Trương.

- Hồi trống thách thức, minh oan và đoàn tụ anh em.

Câu 3: Có ý kiến cho rằng " nóng như Trương Phi " còn là nóng lòng muốn biết sự thực, nóng lòng xác định phải trái, đúng sai, chứ không phải chỉ là nóng nảy do cá tính gàn dở. Anh (chị) có đồng ý không? Vì sao?

Ý kiến trên là có lí. Nói Trương Phi là người nóng tính vì nhân vật này thiếu bình tĩnh trước những tình huống đột ngột khó giải quyết. Con người này thường hay phản ứng tức thì, thiếu những suy nghĩ chín chắn, nhưng cũng là người không chịu được những lắt léo, quanh co nên khi có hồ nghi, Trương Phi muốn nhanh chóng làm rõ mọi sự trắng đen. Tính cách của Trương Phi có điểm tốt là sự cương trực, thẳng thắn, nhưng nó cũng tạo ra sự lỗ mãng và thô bạo.

Câu 4: Tại sao nói: nếu không có chi tiết Trương Phi thẳng tay giục trống thì đoạn văn sẽ tẻ nhạt, mất hết ý vị Tam quốc?

- Tam quốc diễn nghĩa giàu màu sắc hùng tráng, mang hơi hướng của sử thi anh hùng, âm vang âm hưởng anh hùng ca chiến trận với những việc to lớn, siêu phàm.

- Chi tiết Trương Phi thẳng tay giục trống là cao trào của truyện, nó khiến cho cuộc hội ngộ và giải oan mang màu sắc của một bản hùng ca.

- Hồi trống giục vừa là thước đo tài năng của Quan Công, vừa thể hiện tính cách bộc trực của Trương Phi, vừa tạo ra không khí hào hùng của thời Tam quốc phân tranh.

- Nó làm cho đoạn văn đậm đà không khí chiến trận và khí phách anh hùng, đậm đà " ý vị Tam quốc ".

II. Luyện tập

Câu 1: Tóm tắt " Hồi trống Cổ Thành "

Đoạn trích Hồi trống Cổ Thành thuộc hồi 28. Quan Công đưa hai chị sang Nhữ Nam. Kéo quân đến Cổ Thành thì nghe nói Trương Phi đang ở đó. Quan Công mừng rỡ sai Tôn Càn vào thành báo Trương Phi ra đón hai chị.

Trương Phi khi ấy đang tức giận, nghe tin báo liền sai quân lính mở cổng thành, rồi một mình một ngựa vác bát xà mâu lao đến đòi giết Quan Công. Quan Công bị bất ngờ nhưng rất may tránh kịp nên không mất mạng. Đang nóng giận, Trương Phi nhất quyết không chịu ghi nhận lòng trung của Quan Công dù cả hai vị phu nhân đã hết lời thanh minh sự thật.

Giữa lúc đang bối rối thì đột nhiên ở đằng xa, Sái Dương mang Quân Tào đuổi tới. Trương Phi càng thêm tức giận, buộc Vân Trường phải lấy đầu ngay tên tướng đó để chứng thực lòng trung. Quan Công không nói một lời, múa long đao xô lại. Chưa đứt một hồi trống giục, đầu Sái Dương đã lăn dưới đất. Bấy giờ, Phi mới tin anh là thực. Phi mời hai chị vào thành rồi cúi đầu sụp lạy xin lỗi Quan Công.

Câu 2: Tính cách của nhân vật Trương Phi được biểu hiện qua những chi tiết nào?

- Trương Phi là một dũng tướng, tính cách ngay thẳng, cương trực và đơn giản, nóng nảy.

    + Khi nghe Quan Công thanh minh: Trương Phi giận dữ, khinh miệt (" mày đã bội nghĩa còn mặt nào đến gặp tao nữa? ").

- Trương Phi là người rất cương trực, rõ ràng.

    + Hai chị và Tôn Càn thanh minh: như đổ thêm dầu vào lửa, cho Quan Công là thằng phụ nghĩa lừa cả hai chị.

- Kịch tính: Trương Phi đánh ba hồi trống buộc Quan Công phải lấy được đầu Sái Dương để chứng minh mình không bội nghĩa.

Khi Quan Công chém đầu Sái Dương, Trương Phi vẫn còn nghi ngờ, hỏi kĩ tên lính bị bắt, bắt hắn thuật lại chuyện ở Hứa Đô. Trương Phi chưa tỏ ngay thái độ, đưa hai chị dâu vào thành, nghe kể hết mọi chuyện. Bấy giờ Trương Phi mới tin hoàn toàn => Trương Phi thận trọng, tinh tế.

- Hiểu rõ sự tình, thụp lạy Quan Công, cho thấy Trương Phi biết nhận lỗi, rất tình cảm.

=> Hình ảnh Trương Phi hiện lên tuyệt đẹp, dũng cảm, cương trực, nóng nảy, vội vàng mà tinh tế và hết lòng phục thiện - một "hổ tướng" của nước Thục sau này.

Câu 3:

Khác với Trương Phi đã nói ở trên, Quan Công có tính cách trung nghĩa, khiêm nhường. Trước thái độ của Trương Phi, Quan Vũ vẫn nhũn nhặn, xưng hô "anh em", "huynh đệ", cố gắng giải thích. Khi không thể giải thích, Quan Vũ chấp nhận thử thách và đã chứng minh bằng tài trí và sự dũng mãnh. Việc lấy đầu Sái Dương khi chưa dứt một hồi trống cho thấy cái tài của viên đại tướng đứng đầu "Ngũ hổ tướng quân" đất Thục, đồng thời cởi bỏ mọi nghi ngờ của Trương Phi, khẳng định lòng trung nghĩa của Quan Vũ.

Các bài nên tham khảo

Phân tích bài Hồi trống cổ thành trích Tam quốc diễn nghĩa của La Quán Trung

Đề bài: Phân tích bài Hồi trống cổ thành trích Tam quốc diễn nghĩa của La Quán Trung. Hồi trống Cổ Thành là tên do người biên soạn đặt cho đoạn trích ngắn ở ...

Kể nội dung đoạn trích Hồi trống Cổ Thành theo lời kể Quan Công.

Đang Sống nhờ trên đất Ngụy của Tào Tháo, một hôm, nghe tin anh cả là Lưu Bị hiện ở Nhữ Nam, tôi vội đưa hai chị dâu lên đường đi tìm. Đi được vài ngày, trông ...

Phân tích hồi trống cổ thành trong Tam quốc diễn nghĩa.

Đề bài: Em hãy phân tích đoạn trích Hồi trống cổ thành trong Tam quốc diễn nghĩa để thấy được chân dung của anh hùng Trương phi. Là tác phẩm tiểu thuyết viết ...

Cảm nghĩ của em sau khi đọc Hồi trống cổ thành trích Tam quốc diễn nghĩa

Đề bài: Cảm nghĩ của em sau khi đọc “Hồi trống cổ thành” trích “Tam quốc diễn nghĩa” – La Quán Trung Bài làm “Hồi trống cổ ...

Hãy so sánh tính cách của nhân vật Quan Công và Trương Phi qua Hồi trống Cổ Thành trong Tam quốc diễn nghĩa của La Quán Trung

ĐỀ BÀI: Hãy so sánh tính cách của nhân vật Quan Công và Trương Phi qua Hồi trống Cổ Thành trong Tam quốc diễn nghĩa của La Quán Trung Bài làm Quan Công và ...

Tóm tắt tác phẩm “Hồi trống cổ Thành”

 “Hồi trống cổ Thành” được trích trong tập “Tam quốc diễn nghĩa” của La Quán Trung, dưới đây là bài tóm tắt: Biết tin anh là Lưu Bị ở Hà Bắc trên đất Viên ...

Cảm nghĩ của em sau khi đọc ‘Hồi trống cổ Thành” trích “Tam quốc diễn nghĩa” (La Quán Trung)

đề bài: Cảm nghĩ của em sau khi đọc ‘Hồi trống cổ Thành” (Trích “Tam quốc diễn nghĩa” – La Quán Trung) Bài làm ” Hồi trống cổ Thành ” trong ‘Tam ...

Soạn bài Hồi trống cổ thành

I– KIẾN THỨC CƠ BẢN 1. La Quán Trung (1330? – 1400?), nhà văn Trung Quốc, tên là La Bản, tự Quán Trung, hiệu Hồ Hải tản nhân, người Thái Nguyên, tỉnh Sơn Tây, ...

Soạn bài Hồi trống cổ thành của La Quán Trung

Đề bài: Soạn bài Hồi trống cổ thành của La Quán Trung I. Tìm hiểu chung 1. Tác giả – La Quán trung (1330 – 1400) – Tên là La Bản hiệu là hồ Hải Tản ...

Cảm nghĩ của em sau khi đọc Hồi trống cổ thành trích Tam quốc diễn nghĩa của La Quán Trun

Đề bài: Cảm nghĩ của em sau khi đọc Hồi trống cổ thành trích Tam quốc diễn nghĩa của La Quán Trung. La Quán Trung – một nhà văn với tính cách cô ...

Soạn văn - hồi trống Cổ Thành

HỒI TRỐNG CỔ THÀNH TRẢ LỜI CÁC CÂU HỎI PHẦN ĐỌC – HIỂU VĂN BẢN SGK Câu 1. Trương Phi nổi giận định đâm chết Quan Công vì : -         Trương Phi là co người ngay ...

Phân tích nhân vật Trương Phi trong đoạn trích Hồi trống cổ thành

  Bên cạnh kho tàng văn học dân gian rất đồ sộ với tác phẩm Kinh Thi nổi tiếng, nhân dân Trung Quốc còn rất tự hào với hai đỉnh cao chói lọi là thơ Đường và ...

Phân tích đoạn trích Hồi trống cổ thành

  Hồi trống Cổ Thành là tên do người biên soạn đặt cho đoạn trích ngắn ở giữa hồi 28, có hai câu thơ làm tiêu đề: Chém Sái Dương anh em hòa giải, Hồi Cổ Thành ...

Soạn bài Hồi trống Cổ Thành trích Tam quốc diễn nghĩa của La Quán Trung

Soan bai Hoi trong Co Thanh – Đề bài: Soạn bài Hồi trống Cổ Thành trích Tam quốc diễn nghĩa của La Quán Trung 1. Tại sao Trương Phi nổi giận định đâm chết ...

Đọc Hồi trống cổ Thành trích Tam Quốc diễn nghĩa - La Quán Trung.

Sự hấp dẫn của Hồi trống cổ Thành nói riêng, Tam quốc diễn nghĩa nói chung, trước hết là ở cốt truyện, cách dựng truyện. Đó là việc tạo ra những tình huống bất ...

Cảm nghĩ của em sau khi đọc Hồi trống cổ thành

Hãy tóm tắt tiểu thuyết “Tam quốc diễn nghĩa” Bài làm "Tam quốc diễn nghĩa " kể lại cuộc phân tranh trong vòng 97 năm giữa 3 tập đoàn ...

Hướng dẫn soạn bài Hồi trống Cổ thành - trích Tam quốc diễn nghĩa - La Quán Trung

HỒI TRỐNG CỔ THÀNH (Trích hồi 28 - Tam quốc diễn nghĩa) LA QUÁN TRUNG I. TÁC GIẢ _ TÁC PHẨM 1. La Quán Trung (1330? - 1400?), nhà văn Trung Quốc, tên là La Bản, ...

Soạn bài hồi trống cổ thành

HỒI TRỐNG CỔ THÀNH (Trích hồi 28 - Tam quốc diễn nghĩa) La Quán Trung A- GỢI Ý TRẢ LỜI CÂU HỎI, BÀI TẬP I- Hướng dẫn học bài: Bài tập 1.Tại sao Trương Phi nổi ...

1
Cho thuê phòng trọ Cho thuê phòng trọ hà nội Cho thuê phòng quận 7 Cho thuê nhà trọ Bất động sản chính chủ Cho thuê nhà trọ Bất động sản chính chủ Cho thuê nhà trọ Bất động sản chính chủ Cho thuê nhà trọ Bất động sản chính chủ Cho thuê nhà trọ Bất động sản chính chủ Cho thuê nhà trọ Bất động sản chính chủ Cho thuê nhà trọ Bất động sản chính chủ Cho thuê nhà trọ Bất động sản chính chủ Cho thuê nhà trọ Bất động sản chính chủ Cho thuê nhà trọ Mua bán bất động sản