Hãy so sánh tính cách của nhân vật Quan Công và Trương Phi qua Hồi trống Cổ Thành trong Tam quốc diễn nghĩa của La Quán Trung

Danh mục: Soạn văn , Soạn văn tập 1

ĐỀ BÀI: Hãy so sánh tính cách của nhân vật Quan Công và Trương Phi qua Hồi trống Cổ Thành trong Tam quốc diễn nghĩa của La Quán Trung Bài làm Quan Công và Trương Phi cùng Lưu Bị là ba anh em kết nghĩa vưừng đào, đã nguyên đồng sinh đóng từ. đồng nhực đổng vinh giữa thời loạn. Tình nghĩa đó, họ đã trân trọng giữ gìn, bền chặt keo sơn trong những năm dài trân mạc, sông pha giữa rừng lên, biển giáo. Qua “Hồi trống cổ Thành”, La Quán Trung đã tô đạm tính cách của hai nhân vật Quan Công và Trương ...

ĐỀ BÀI: Hãy so sánh tính cách của nhân vật Quan Công và Trương Phi qua Hồi trống Cổ Thành trong Tam quốc diễn nghĩa của La Quán Trung

Bài làm

Quan Công và Trương Phi cùng Lưu Bị là ba anh em kết nghĩa vưừng đào, đã nguyên đồng sinh đóng từ. đồng nhực đổng vinh giữa thời loạn. Tình nghĩa đó, họ đã trân trọng giữ gìn, bền chặt keo sơn trong những năm dài trân mạc, sông pha giữa rừng lên, biển giáo.

Qua “Hồi trống cổ Thành”, La Quán Trung đã tô đạm tính cách của hai nhân vật Quan Công và Trương Phi.

Quan Công là một hổ tướng của nhà Thục, võ nghệ siêu quần, nhưng rất kiêu ngạo. Ví dụ. khi Tôn Quyền sai Gia Cát cẩn sang Kinh Châu hỏi con gái của Quan Công cho con trai Tôn Quyền thì đã bị Quan Công mắng nhiếc thậm tệ: “Con gái ta ví như loài hổ, lại thèm gà cho con loài chó à. Nếu ta không nể mặt em ngươi, thì đầu người ra củ chuối…”. Chính vì kiêu ngạo mà sau này Quan Công bị chết vì kiêu ngạo!

Nhưng tại cổ Thành, Quan Công lại tỏ ra rất khiêm nhường, nhũn nhặn. Chợt thấy Trương Phi, Quan Công mừng rỡ vô cùng. Khi Trương Phi múa xà mâu phi ngựa lại đâm. Quan Công giạt mình, vội tránh mũi mâu rồi ngạc nhiên hỏi: “Hiền đệ cớ sao như thế, há quên nghĩa vườn đào ru?”. Bị Trương Phi mắng là bội nghĩa, “Thằng phụ nghĩa”, Quan Công hỏi lại: ‘Ta thế nào là bội nghĩa?” Cái điều Quan Công ở lại Hứa Đô thực ra là bất đắc dĩ, chỉ có hai chị là cảm thông được, còn Trương Phi hiếu sao được, bởi lẽ đại trượng phu sao lại thờ hai chủ! Quan Công nhờ đến hai chị minh oan cho cũng không xong, chỉ còn biết than thở: ”Hiền đệ đừng nói vậy, oan uổng quá!”

Sau khi đã chém rớt đầu Sái Dương, Quan Công đã bắt một tên lính cầm cờ hiệu hỏi chuyện đầu đuôi. Nghe xong, Quan Công bảo tên lính ấy kể chuyện cho Trương Phi nghe. Cách xử lí ấy của Quan Công thật vô cùng tế nhị; làm như thế may ra đứa em mới có thể hiểu được bụng dạ mình chàng.

Trương Phi vốn tính nóng như lửa hay quát mắng, đánh đập các tì tướng của mình. Chính vì sự nóng nảy ấy mà khi Trương Phi 55 tuổi đã bị hai tên tướng dưới quyền là Phạm Cương và Trương Đại đâm chết.

Ở Cổ Thành, lần này Trương Phi cũng sôi lên sùng sục. Vừa nghe Tôn Càn báo tin có hai chị và Quan Công đến, Trương Phi “chẳng nói, chẳng rằng, lập tức mặc áo giáp, vác mâu lên ngựa, dẫn một nghìn quán, đi tắt ra cửa Bắc”. Cái cử chi ấy. thái độ ấy thật lẫm liệt, bất thường.

Chết thấy Quan Công, Trương Phi mắt trợn tròn xoe, râu hùm vểnh ngược hò hét như sấm, múa xà mâu chạy lại đâm Quan Công. Không còn tình nghĩa anh em gì nữa, mà chỉ có tao với mày, vì Trương Phi cho rằng Quan Công đã bội nghĩa, đã hàng Tào Tháo đã được phong hầu tứ tước thì chỉ có một cách: “Phen này tao quyết liều sống chết với mày!”

Cam phu nhân và Mi phu nhân can ngăn, Phi cũng không nghe, mà cho rằng ‘’Hai chị bị lừa dối đấy”. Với Trương Phi thì “Trung thần thà chịu chết không chịu nhục, có lẽ đâu đại trượng phụ lại thờ hai chủ?”. Mặc dù lúc bấy giờ, Quan Công đã trả áo mũ, vàng bạc cho Tào Tháo, qua 5 cửa ải chém 6 tướng của nhà Nguy, quyết đưa hai chị đi tìm Lưu Bị. nhưng Trương Phi chẳng hé biết, chẳng cần biết. chẳng cần tin. Sự xuất hiện của một toán quân mã kéo đến, cờ hiệu phấp phới chính là cờ Tào. như đổ thêm dầu vào lửa, Trương Phi càng tin Quan Công đưa giặc đến bắt mình.

Nghe Tôn Càn nói: “Vân Trường đến đà V là để tìm tướng quân’, thì Trương Phi mắng: “MỜ.V cũng nói láo, nó đáu có bụng tốt, nó lại đây tất là đẽ bar rư dỏr. Khi nghe Quan Công thanh minh: “Nếu ta đến bắt em, tất phái dem ihre lịitủn mã chứ!”, Trương Phi càng nổi giận, trơ tay đàng xa, nói: ”Kliông phin quán mã lù gì kia? Bây giờ còn chối nữa thôi?”.

Tinh thế càng trờ nên quyết liệt. Truơng Phi múa bát xà mâu, hãm ho xõng lại đâm Quan Công. Người anh kết nghĩa vườn Đào chỉ còn biết vừa đỡ vừa can: “Hiền đệ hãy khoan, xem ta chém tên tướng đó, để tỏ lòng thực của ta”.

Trương Phi đã đưa ra một điều kiện vô cùng nghiệt ngã: “Nếu »lảy quà có lòng thực, ta đánh ba hồi trống, mày phi chém được tên tướng ấy”. Tinh huống càng trờ nên dữ dội, ác liệt. Sái Dương vác đao, tế ngựa sống đến, quái to quyết bắt sống Quan Công. Quan Công “chẳng nói một lời, múa long dao xô lại’ Trương Pili “thẳng cánh đánh trống”. Khi đầu Sái Dương “đã lăn xuống đất”, khi “hỏi kĩ việc ở Hứa Đô”, và khi nghe tên lính cầm cờ hiệu “kể hết nông nỗi từ đầu đến cuối, bấy giờ phi mới tin anh là thực”. Và chỉ khi hai chị kể lại “những việc Quan Công đã trải qua”, bấy giờ Trương Phi mới  :” rỏ nước mắt khóc, thụp lạy Vân Trường”. Khóc vì hối hận cảm động. Lạy vì lòng trung nghĩa sắt son và sự độ lượng của anh, tài nghê vô song của anh.

Qua Hồi trống CỔ. Thành, La Quán Trung đã khắc hoạ tính cách của hai anh em Trương, Quan một cách sâu sắc trong quá trình diễn biến của sự việc. Đầu Sái Dương bị chém rụng xuống đất khi Trương Phi mới đánh xong một hồi trống là một chi tiết rất chọn lọc đã làm nổi bật tính cách phi thường và dũng mãnh của Quan Cổng, của Trương Phi, hai anh em kết nghĩa vườn Đào, hai hổ tướng của nhà Thục thời Tam quốc. Qua Hồi trống cổ Thành, La Quán Trung đã làm nổi bạt tính cách điển hình “tuyệt nghĩa, tuyệt dũng” của Quan Công. Tính cách điển hình vừa trung trực, vừa tuyệt dũng của Trương Phi.

Bình luận
Các bài nên tham khảo

Soạn bài Cầu Long Biên – chứng nhân lịch sử

Soạn bài cầu Long Biên – chứng nhân lịch sử I. Đọc – hiểu văn bản Câu 1. Bài văn có thể chia làm 3 đoạn. (1) Từ đầu đến « của thủ đô Hà Nội » : giới thiệu ...

Sự việc và nhân vật trong văn tự sự

Sự việc và nhân vật trong văn tự sự I. Đặc điểm của sự việc và nhân vật trong văn tự sự. 1. Sự việc trong văn tự sự a. - Sự việc khởi đầu là (1). - Sự việc phát ...

Soạn bài giao tiếp, văn bản và phương thức biểu đạt

Soạn bài giao tiếp, văn bản và phương thức biểu đạt I. Tìm hiểu chung về văn bản và phương thức biểu đạt. 1. Văn bản và mục đích giao tiếp a. Muốn biểu đạt tư ...

Soạn bài nhân hóa

Soạn bài nhân hóa I. Nhân cách hóa là gì? 1. Có 3 sự vật được miêu tả bằng những từ ngữ để gợi hoặc tả con người. (1) Ông trời mặc áo giáp đen ra trận. (2) Muôn ...

Tả một chú công nhân đang xây nhà

Đề bài: Tả một chú công nhân đang xây nhà. Hướng dẫn lập dàn ý I. Mở bài - Hàng ngày đến trường đi qua một công trường đang xây dựng. - Em gặp chú công nhân thợ ...

Phát biểu cảm nghĩ về bài Cầu Long Biên - chứng nhân lịch sử của Thuý Lan

Đề bài: Phát biểu cảm nghĩ về bài kí Cầu Long Biên - chứng nhân lịch sử của Thuý Lan Bài làm Văn bản nhật dụng này cung cấp cho chúng ta những thông tin bổ ích ...

Phát biểu cảm nghĩ của em về nhân vật Dế Mèn

Đề bài: Phát biểu cảm nghĩ của em về nhân vật Dế Mèn trong đoạn trích Bài học đường đời đầu tiên (trích Dế Mèn liêu lưu kí) của nhà văn Tô Hoài. Bài làm 1. Ở ...

Soạn bài luyện tập về phương pháp lập luận trong văn nghị luận

LUYỆN TẬP VỀ PHƯƠNG PHÁP LẬP LUẬN TRONG VĂN NGHỊ LUẬN I. LẬP LUẬN TRONG ĐỜI SỐNG Lập luận trong đời sống là đưa ra luận cứ (chứng cứ) nhằm dẫn dắt người nghe, ...

Soạn bài tinh thần yêu nước của nhân dân ta

TINH THẦN YÊU NƯỚC CỦA NHÂN DÂN TA I. GỢI Ý TRẢ LỜI CÂU HỎI TÌM HIỂU BÀI Câu 1: (Sgk. tr 26) - Bài văn này nghị luận vấn đề tinh thần yêu nước của nhân dân ta. ...

Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ