Giáo dục công dân lớp 10

Câu 4 trang 60 SGK GDCD lớp 10

Dựa vào kiến thức con người là chủ thể của lịch sử, em có thể nói với họ điều gì? Xem thêm: Bài 9. Con người là chủ ...

Câu 1 trang 52 SGK GDCD lớp 10

Tồn tại xã hội bao gồm những yếu tố nào? Yếu tố nào giữ vai trò quyết định? Tại sao? Tồn tại xã hội bao gồm những yếu tố nào? Yếu tố nào giữ vai trò quyết định? ...

Câu 3 trang 52 SGK GDCD lớp 10

Hãy nêu ra một vài ví dụ nói rõ mối quan hệ giữa bối cảnh xã hội và nội dung tác phẩm văn học, nghệ thuật. Hãy nêu ra một vài ví dụ nói rõ mối quan hệ giữa bối ...

Câu 3 trang 23 SGK GDCD lớp 10

Hãy chứng minh rằng, vận động là phương thức tồn tại của thế giới vật chất. Hãy chứng minh rằng, vận động là phương thức tồn tại của thế giới vật chất.Gợi ý làm ...

Câu 1 trang 66 SGK GDCD lớp 10

Em hãy phân biệt đạo đức với pháp luật và phong tục tập quán trong sự điều chỉnh hành vi của con người Câu 2 trang 66 SGK GDCD lớp 10 ...

Câu 6 trang 23 SGK GDCD lớp 10

Hãy sắp xếp các hiện tượng sau đây theo các hình thức vận động cơ bản của thế giới vật chất từ thấp đến cao. Hãy sắp xếp các hiện tượng sau đây theo các hình ...

Câu 4 trang 53 SGK GDCD lớp 10

Khi bàn về quan hệ giữa tồn tại xã hội và ý thức xã hội, em tán thành ý kiến nào sau đây? Tại sao? Khi bàn về quan hệ giữa tồn tại xã hội và ý thức xã hội, em ...

Câu 2 trang 18 SGK GDCD lớp 10

Em hãy giải thích quan điểm: Con người và xã hội loài người là sản phẩm của giới tự nhiên Em hãy giải thích quan điểm: Con người và xã hội loài người là sản ...

Câu 2 trang 52 SGK GDCD lớp 10

Hãy phân tích tác động trở lại của ý thức xã hội đối với tồn tại xã hội? Hãy phân tích tác động trở lại của ý thức xã hội đối với tồn tại xã hội?Gợi ý làm ...

Câu 2 trang 44 SGK GDCD lớp 10

Em hiểu thế nào về nguyên lí giáo dục: Học đi đôi với hành, giáo dục kết hợp với lao động sản xuất, nhà trường gắn liền với xã hội? Câu 4 trang 44 SGK GDCD lớp ...

Câu 2 trang 23 SGK GDCD lớp 10

Theo quan điểm triết học Mác – Lê-nin, thế nào là phát triển? Theo quan điểm triết học Mác – Lê-nin, thế nào là phát triển?Gợi ý làm bài:Phát triển là khái niệm ...

Câu 4 trang 23 SGK GDCD lớp 10

Một học sinh chuyển cấp từ Trung học cơ sở lên cấp Trung học phổ thông có được coi là bước phát triển không? Vì sao? Một học sinh chuyển cấp từ Trung học cơ sở ...

Câu 5 trang 23 SGK GDCD lớp 10

Em hãy nêu một vài ví dụ về sự phát triển trên các lĩnh vực nông nghiệp, công nghiệp, đời sống nhân dân… của nước ta hiện nay. Trong mỗi ví dụ ấy, cần nói rõ ...

Câu 3 trang 18 SGK GDCD lớp 10

Theo em, việc làm nào đúng, việc làm nào là sai trong các câu sau? Vì sao? Theo em, việc làm nào đúng, việc làm nào là sai trong các câu sau? Vì sao?a.     ...

Câu 4 trang 18 SGK GDCD lớp 10

Dựa vào kiến thức đã học, em hãy cho biết: Con người có thể hạn chế tác hại của lũ lụt không? Bằng cách nào? Dựa vào kiến thức đã học, em hãy cho biết: Con ...

Câu 1 trang 23 SGK GDCD lớp 10

Theo quan điểm triết học Mác – Lê-nin, thế nào là vận động? Theo quan điểm triết học Mác – Lê-nin, thế nào là vận động?Gợi ý làm bài:Triết học Mác - Lê-nin cho ...

Câu 1 trang 11 SGK GDCD lớp 10

Hãy phân tích sự khác nhau giữa đối tượng nghiên cứu giữa Triết học với các môn khoa học cụ thể, cho ví dụ. Câu 2 trang 11 SGK GDCD lớp 10 ...

Câu 2 trang 11 SGK GDCD lớp 10

Ở các ví dụ sau, ví dụ nào thuộc kiến thức khoa học cụ thể, ví dụ nào thuộc kiến thức triết học? Vì sao? Câu 3 trang 11 SGK GDCD lớp 10 ...

Câu 1 trang 18 SGK GDCD lớp 10

Bằng kiến thức đã học và thực tế cuộc sống, em hãy chứng minh một vài sự vật, hiện tượng trong giới tự nhiên tồn tại khách quan. Bằng kiến thức đã học và thực ...

Câu 2 trang 114 SGK GDCD lớp 10

Em có suy nghĩ gì sau khi đọc mẩu chuyện dưới đây: Câu 3 trang 115 SGK GDCD lớp 10 Câu 4 trang 115 SGK ...

Câu 1 trang 111 SGK GDCD lớp 10

Vì sao ô nhiễm môi trường, bùng nổ dân số, các dịch bệnh hiểm nghèo,... là những vấn đề cấp thiết của nhân loại hiện nay? Câu 2 trang 111 SGK GDCD lớp 10 ...

Câu 5 trang 115 SGK GDCD lớp 10

Hãy sưu tầm và chia sẻ với bạn bè về các câu chuyện, tấm gương biết phấn đấu, rèn luyện tự hoàn thiện bản thân. Xem ...

Câu 7 trang 94 SGK GDCD lớp 10

Em hãy lập kế hoạch cùng hợp tác với các bạn trong nhóm, trong tổ, trong lớp để thực hiện một công việc chung của tập thể. Câu 1 trang 101 SGK GDCD lớp 10 ...

Câu 4 trang 115 SGK GDCD lớp 10

Em hãy lập kế hoạch phấn đấu, rèn luyện để tự hoàn thiện bản thân theo các mục sau: Câu 5 trang 115 SGK GDCD lớp 10 ...

Câu 2 trang 111 SGK GDCD lớp 10

Hãy tìm hiểu và giới thiệu với các bạn trong lớp về một hoạt động của trường em, địa phương em, của nước ta hoặc quốc tế để tham gia giải quyết một trong các ...

1 2 3 4 >
Cho thuê phòng trọ Cho thuê phòng trọ hà nội Cho thuê phòng quận 7 Cho thuê nhà trọ Bất động sản chính chủ Cho thuê nhà trọ Bất động sản chính chủ Cho thuê nhà trọ Bất động sản chính chủ Cho thuê nhà trọ Bất động sản chính chủ Cho thuê nhà trọ Bất động sản chính chủ Cho thuê nhà trọ Bất động sản chính chủ Cho thuê nhà trọ Bất động sản chính chủ Cho thuê nhà trọ Bất động sản chính chủ Cho thuê nhà trọ Bất động sản chính chủ Cho thuê nhà trọ Mua bán bất động sản